Yliopistojen työehtosopimusneuvottelut ovat alkaneet

Neuvottelut yliopistojen uudesta työehtosopimuksesta alkoivat marraskuun lopulla. Neuvotteluissa yliopistoissa työskentelevää yli 18 000 akavalaista edustaa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry. Acatiimin julkaisijajärjestöjen edustajat (Johanna Moisio, Hanna Tanskanen, Tarja Niemelä) osallistuvat neuvotteluihin JUKOn edustajina. Työnantajaa neuvotteluissa edustavat Sivistystyönantajien asiantuntijat sekä yliopistojen henkilöstö- ja hallintojohto.

Ensimmäisessä neuvottelussa kaikki palkansaajajärjestöt toimittivat Sivistystyönantajille työehtosopimuksen irtisanomisilmoituksen. Sivistystyönantajien ekonomisti esitteli yleistä talouskehitystä, talousennusteita sekä yliopistojen taloudellista tilannetta. Neuvotteluosapuolet kävivät yleiskeskustelua aiheesta. Lisäksi palkansaajapuolelta esitettiin huoli muun muassa yliopistohenkilöstön vaatimattomasta palkkakehityksestä sekä henkilöstön määrän rajusta laskusta.

Neuvotteluissa sovittiin neuvotteluaikataulu aina 31.1.2018 saakka, jolloin voimassa oleva yliopistojen työehtosopimus päättyy. Tavoitteena on, että neuvotteluosapuolet esittelevät toisessa ja kolmannessa tapaamisessa tekstitavoitteita eli asioita, jotka tulisi muuttaa työehtosopimuksessa. Odotettavaa on, että työnantajapuoli tulee esittämään muutoksia palkkausjärjestelmään. JUKO ry:n tavoitteet liittyvät muun muassa opetus- ja tutkimushenkilöstön muusta työstä vapaan tutkimusjakson järjestämistä koskevan kirjauksen täsmentämiseen, muun henkilökunnan työaikakysymyksiin, kuten etätyöhön ja matkustamiseen työajan ulkopuolella, määräaikaisten työntekijöiden aseman parantamiseen sekä luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen toimintaedellytysten parantamiseen. Palkankorotusten tasoa koskevat keskustelut käytäneen vasta tammikuun puolella.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry tiedottaa neuvotteluista säännöllisesti. Tiedotteita voi lukea myös yliopistosektorin keskeisten liittojen verkkosivuilta. Neuvottelujen tiivistyessä myös tiedottaminen lisääntyy. Järjestövalmius on olennainen osa neuvotteluprosessia, ja myös toimet järjestöllisen valmiuden lisäämiseksi ovat alkaneet.teksti Tarja Niemelä
varapuheenjohtaja, JUKOn yliopistoneuvottelukunta

Painetussa lehdessä sivu 19