Kuvassa onnittelijoita ja onniteltava: OAJ:n koulutusjohtaja Heljä Misukka, Helsingin yliopiston kansleri Kaarle Hämeri, Akavan johtaja Pekka Piispanen, Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen yksikön johtaja Jussi Vauhkonen, Eeva Rantala, Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja Petri Koikkalainen, Suomen Akatemian hallintojohtaja Ossi Malmberg sekä SYL:n yhteiskuntavaikuttamisen koordinaattori Niina Jurva.

Reilut 27 vuotta työuraa, 4600 tuntia kokouksia

Tieteentekijöiden liiton toiminnanjohtaja Eeva Rantalan läksiäisiä vietettiin 27. marraskuuta Luonnontieteellisen keskusmuseon tiloissa.

Tilaisuuden alussa Eeva Rantala muisteli lyhyesti 27,5-vuotista työuraansa Tieteentekijöiden liitossa, ensin järjestösihteerinä, sitten asiamiehenä ja vuodesta 2004 toiminnanjohtajana. Toiminnanjohtajuus päättyi lokakuun alussa, kun uusi toiminnanjohtaja Johanna Moisio aloitti. Eevalle koittaa eläkepäivät.

Geologitaustaisena numeroihmisenä Eeva oli laskenut, että työvuosiin sisältyi 52 liittokokousta ja 270 hallituksen kokousta. Erilaisia kokouksia kertyi yhteensä 4 600 tuntia eli lähes 3 henkilötyövuotta. Lisäksi kaikenlaisiin neuvotteluihin ja palavereihin on kulunut aikaa varmaankin yhtä paljon kuin varsinaisiin kokouksiin. Istumista on siis riittänyt.

Läksiäiskutsun mukaan puheiden pitäminen ja lahjojen tuominen oli kielletty. Niiden sijaan Eeva oli toivonut vierailta kortteja, joissa olisi Twiitin mittaisia tervehdyksiä. Joukossa oli mm. tällainen: ”Tiedettä elämää varten. Elämää tiedettä varten. Elämää tieteentekijöitä varten. Aikaa elämää varten. Rastita valitsemasi kohta.”

Kiitos Eeva vielä kaikesta!


Läksiäisiä seuraavana päivänä Akavan liittokokouksessa Kansallismuseon auditoriossa Eeva Rantalalle myönnettiin Akavan hopeinen ansiomerkki kultaisin lehvin. Saman ansiomerkin sai myös Lääkäriliiton eläkkeelle siirtynyt toiminnanjohtaja Heikki Pälve. Vasemmalla Akavan järjestöjohtaja Risto Kauppinen ja oikealla Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.Kuvat Milla Talassalo
Vesa Saarinen / Akava

Painetussa lehdessä sivu 46