Tohtoreita on yhä enemmän kaikilla työnantajasektoreilla

Tohtorit työllistyvät vihdoin aiempaa paremmin myös yrityssektorille. Sivistystyönantajien Tohtorit uusilla urilla -raportissa on kartoitettu tohtoreitten osaamisen hyödyntämistä työelämässä yliopistojen ulkopuolella.

Tohtoreitten määrä on lähes tuplaantunut 2000-luvulla. Vuonna 2000 Suomessa oli 23 248 tutkijakoulutuksen saanutta henkilöä. Vuonna 2016 määrä oli 44 042. Tohtoreitten määrän lisääminen on ollut yksi koulutus- ja tiedepolitiikan pitkäaikaisia tavoitteita. Viime vuonna valmistui 1887 tohtorintutkintoa. Yliopistot ovat jo vuosia ylittäneet OKM:n kanssa solmituissa tulossopimuksissa määritellyt tutkintotavoitteet. Niiden mukaan 2017-2020 tavoitteena on keskimäärin 1680 tohtorintutkintoa per vuosi.

Vuonna 2016 tohtoreiden osuus yritysten TKI-työntekijöistä oli vaivaiset 5,9 %. Vain noin viidennes kaikista TKI-työtä tekevistä on tohtoreita. Syksyllä julkistetussa visiossaan tutkimus- ja innovaationeuvosto on asettanut pitkän aikavälin tavoitteeksi, että 30 % kaikista TKI-työntekijöistä on tohtoreita ja yrityssektorilla heitä pitäisi olla 15 %.

Vaikka TKI-tehtävissä työskentelevien määrä on 2006-16 vähentynyt lähes 10 prosentilla, on tilanne Sivistystyönantajien raportin lukujen valossa tohtoreitten osalta toinen. Sekä tohtoreitten määrä että suhteellinen osuus TKI-työntekijöistä on kasvanut tasaisesti. Määrällisesti eniten kasvua on korkeakoulusektorilla, mutta yrityssektorilla tohtoreitten määrän suhteellinen osuus on lisääntynyt eniten, 43,6 prosenttia.

Sivistystyönantajien raporttiin koottujen 15 kirjoituksen ja haastattelun perusteella voidaan sanoa, että tohtorikoulutukseen sisällytetty monipuolinen yhteistyö ja kanssakäyminen yritysten, julkisen sektorin sekä muiden toimijoiden kanssa on edellytys tohtorin osaamisen entistä paremmalle hyödyntämiselle yliopistojen ulkopuolella. Kohtaamiset ja verkostot ovat tärkeitä. Tutkijakoulutus antaa useita vahvuuksia, joita nykypäivän työelämässä pidetään tärkeinä.

”Uusia innovaatioita ei synny ilman vallitsevien käytäntöjen kyseenalaistamista. Tohtorit ovat kyseenalaistamisen ammattilaisia”, Tieteentekijöiden liiton toiminnanjohtaja Johanna Moisio toteaa omassa kirjoituksessaan.

Raportin tekemisestä on vastannut Sivistystyönantajien elinkeinopoliittinen asiantuntija Heikki Holopainen.teksti Kirsti Sintonen

Painetussa lehdessä sivu 21