Itä-Suomen yliopisto toteutti opintojaksoja nykylain vastaisesti

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen mukaan Itä-Suomen yliopisto oli vuoden 2016 syksyllä toteuttanut kaksi opintojaksoa tavalla, joka on ollut voimassa olevan lainsäädännön vastainen.

Ainejärjestö Serveri ry oli tehnyt kantelun apulaisoikeusasiamiehelle siitä, että Itä-Suomen yliopisto oli antanut ammattikorkeakoulun järjestettäväksi sellaisia kursseja, jotka yliopiston tulee lain mukaan järjestää itse. Uudet opiskelijat kävivät ICT-koulutuspolun pilottivaiheessa pääaineensa tietojenkäsittelytieteen pakollisia kursseja ammattikorkeakoulun järjestäminä.

Itä-Suomen yliopisto myönsi itse selvityksessään, että sovitun kaltaista yhteistyötä koulutuksen järjestäjien kesken ei voimassa olevan lainsäädännön (yliopistonlain 7 a §) mukaan voida tehdä muissa kuin kieli- ja viestintäopinnoissa. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan se, että opetusja kulttuuriministeriö on valmistelemassa yliopistolain muuttamista tältä osin, ei ole oikeuttanut toimimaan voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti. Myöskään yliopiston ja OKM:n välinen tulossopimus ei oikeuta nykylainsäädännön sivuuttamista.

Itä-Suomen yliopisto on korjannut toimintamalliaan kevään 2017 opintojakson osalta vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä.Painetussa lehdessä sivu 19