9/10

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   
  Keskustele aiheesta

  Keskustelua

  Tiedeyliopistot on puhdistettava taikauskosta

  Suomessakin on koetettu edistää Yhdysvalloissa - ja sieltä käsin - voimallisesti markkinoitua älykkään suunnittelun (ID, Intelligent Design) näkemystä. Näkemystä, että maailma on sellainen kuin on, koska Jumala halusi sen sellaiseksi ja erityisesti ihmistä varten olemassa olevaksi. Älykästä suunnittelua on kutsuttu “uudeksi kreationismiksi” (luomisopiksi). Perusteluna on ollut, että tämä ID ei mainitse toimivaa luojajumalaa eikä viittaa uskonnollisiin teoksiin tiedon perustana. Median huipputieteelliseksi julistaman Aalto-yliopiston bioprosessitekniikan professori Matti Leisola pitää Jumalan olemassaoloa totena. Leisola on ollut julkaisemassa monia evoluutiota kritisoivia kirjoja. Leisola uskoo myös, että vedenpaisumus on todellinen historian tapahtuma. Tiedeyliopiston professorin arvovallalla Leisola on levittänyt evoluution ja yleensä tieteen vastaista propagandaa.

  Jyväskylän yliopiston kasvatuksen teorian ja tradition professori Tapio Puolimatka on monin eri tavoin koettanut edistää ID-näkemystä evoluutio- opin (“darwinismin”) rinnalle. Erityisen ongelmalliseksi hänen toimintansa tekee se, että hän voi asemansa perusteella vaikuttaa opettajien koulutuksen suunniteluun ja toteuttamiseen.

  Itä-Suomen yliopistossa käynnistyi tänä syksynä (2010) vapaavalintainen opintojakso “Ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen hoidossa.” Se on tarkoitettu hoitotieteen, lääketieteen ja teologian opiskelijoille. Teologian opettajat vastaavat hoitoja lääketieteen opettajia suuremmasta osuudesta kurssilla. Minkäänlaista ennakoivaa valmistelua tai keskustelua sisällöistä ei tapahtunut. Sinänsä kurssin aihe on paikallaan ja varmasti hyödyllinen, mutta monille lääkärintyössä tärkeiksi koetuille opintojaksoille (esimerkiksi päihdelääketiede) on säästöpaineissa lähes mahdotonta löytää rahoitusta.

  On todellinen vaara, että teologit tunkevat uskonnollisella retoriikallaan laajemmallakin rintamalla opetukseen eri aloilla. Tiede ei kehity sillä, että opetuksessa toistellaan teologisia doktriineja kuin tiibetiläinen rukousmylly. Yliluonnolliset elementit on pidettävä erillään tieteestä. Meidän allekirjoittaneiden mielestä Aalto-yliopistossa, Jyväskylän yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa ei ole käyty syvällistä keskustelua tosiseikkoihin ja tieteelliseen toimintatapaan perustuvan maailmannäkemyksen (“paradigman”) ja uskomuksiin ja väärinymmärryksiin perustuvan kreationismin “sisäsiistin version” (ID) välisestä suhteesta.

  Tiedeyliopistoon kuuluu vain toiminta, jota voidaan tieteellisesti testatuin menetelmin tutkia. On käsittämätöntä, että tiedeyliopistojen avajaisten ja muiden juhlapäivien yhteydessä järjestetään uskonnollisia seremonioita. Miksi promootioissa juhlaväki marssitetaan kirkkoon? Teologian opetus ei kuulu yhteiskunnan ylläpitämiin tiedeyliopistoihin eikä edes ammatti(korkea)kouluihin. Kirkot kouluttakoot pappinsa itse omissa pappisseminaareissaan, omalla kustannuksellaan.

  Esko Länsimies
  fysiologian professori (emeritus)

  Markku Myllykangas
  terveyssosiologian dosentti
  Itä-Suomen yliopisto