1/16

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   

  Byrokratsia

  Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on kirjattu lakiin, ja sukupuolivaikutusten arviointikin (SUVAUS) etenee vähitellen päätöksenteon eri portaille. Nykyhallitus tosin meinasi möhliä tasa-arvokysymyksissä jo alkuunsa. Se kaavaili arvioivansa vaikutuksia sitten, kun päätöksiä on tehty ja lakeja säädetty. Tänä vuonna sukupuolivaikutusten arviointia parannetaan kaikissa ministeriöissä muun muassa kouluttamalla lainvalmistelijoita.

  Suvauksen innoittamana esitän yliopistoihin järki käteen -hankkeen nimeltä BYVAUS, byrokratiavaikutusten arviointi. Tavoitteena on vähentää turhaa byrokratiaa (ei byrokraatteja), edistää tuottavuusloikkaa ja parantaa työntekijöiden ja opiskelijoiden hyvinvointia.

  Hankkeen nimi ei ole kovin vetävä, mutta jäänee rumuudellaan paremmin mieleen. Hanke ei ole hetken mielijohde vaan on hautunut jo pidempään, enkä ole nähnyt byvauksen tarpeen vähenevän.

  Päinvastoin. Sähköpostiin vyöryy jatkuvasti pyyntöjä vastata kyselyyn, joka ”vie vain 15 minuuttia”, välittää opiskelijoille kysely, johon olisi tärkeää saada heiltä vastauksia jotta voitaisiin kehittää toimintaa, tiedottaa esimiehelle joka tiedottaa yksikön johtajalle joka koostaa johtoryhmälle ja rehtoraatille tietoja vaikkapa yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, julkaisuista, ohjatuista opinnäytetöistä, saaduista rahoituksista, pidetyistä esitelmistä, asiantuntijalausunnoista, yhteistyöstä muiden yliopistojen kanssa ja niin edelleen. OKM:n profilointikuume kasaa yhä lisää raportointipainetta.

  Edellisten lisäksi joudan tietysti käväisemään työsuunnitelma- ja kehityskeskustelujärjestelmässä, opintohallinto-ohjelmassa jossa voin itse korjata opetusajat ja -paikat sekä tarkistaa ja hyväksyä e-HOPSit. Ai niin, viime lukuvuoden aloitin hyvää hyvyyttäni — ja koska missään ei enää ole toimistosihteereitä — tilaamalla yksiköllemme postimaksu-maksettuennakolta- kirjekuoria ja järjestämällä postilokerot aakkosiin, koska kukaan ei enää ottanut tolkkua niiden järjestyksestä. Tänä vuonna olenkin voinut marttyyrimäisesti kieltäytyä moisista tukitehtävistä, koska ”nyt on kyllä jonkun muun dosentin vuoro”.

  On syytä aloittaa byrokratsia. Olen muokannut sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikön jakamista suvaus-ohjeista kahdeksankohtaisen BYVAUS-ohjeen. Pyydän anteeksi mahdollista plagiointia. Tarkoitus ei myöskään ole vähätellä suvausta ja sen asiantuntijoita, joita sukupuolentutkijana arvostan suuresti.

  1) Ajoita byrokratiavaikutusten arviointi heti valmisteluvaiheen alkupuolelle. Vain siten se voi vaikuttaa lopputulokseen.

  2) Byrokratiavaikutusten arvioiminen on harvoin turhaa. Ennalta ei voi välttämättä tietää, millä toimenpiteillä on merkittäviä vaikutuksia ihmisten kannalta.

  3) Byrokratiavaikutukset arvioi asian valmistelija(t). Se tehdään osana normaalia virkatyötä(!) hyödyntäen sidosryhmiä, tutkimus- ja tilastotietoa, asiantuntijakuulemisia ja selvityksiä, eikä pyydetä tietoja sähköpostilla heti huomiseksi kaikilta opettajilta ja tutkijoilta. Heillä on yleensä töitä, jotka liittyvät yliopiston perustehtäviin (tutkimus ja koulutus). Byvaus on osa asioiden huolellista valmistelua.

  4) Byrokratiavaikutusten arvioiminen on arkista työtä, eikä se ole sen vaikeampaa kuin muutkaan vaikutusarvioinnit.

  5) Valmistelun kuluessa asianmukaisesti tehty byvaus ei vaadi suurta lisätyötä. Päinvastoin, se voi merkittävästi vähentää myös valmistelijan omaa työtä, mutta ei vaaranna hänen työpaikkaansa.

  6) Vaikutusarvioinnit muodostavat aina kokonaisuuden. Byrokratianäkökulma tulee muistaa kaikkia vaikutusarviointeja tehtäessä: Mitkä ovat raportointi- tai vastauspyynnön, kehityssuunnitelman, kyselyn, sähköpostin tms. vaikutukset tutkijoiden ja opettajien kannalta?

  7) Tee lista tärkeimmistä huomioon otettavista seikoista ja kirjaa ylös myös itsestäänselvyydet, kuten: Tarvitsemmeko todella tätä tietoa, Voisiko tämän hoitaa toisin kuin on totuttu? Pidä tätä paperia näkyvillä koko valmistelun ajan ja palaa siihen aina säännöllisin väliajoin.

  8) Jos byrokratiavaikutuksia ei arvioida, pitää tutkijoille ja opettajille esittää siihen perustelut.

  Lisätietoja tasa-arvotyöstä ja suvauksesta:
  Sukupuolisilmälasit käytössä. Käsikirja ministeriöiden tasa-arvotyön tueksi.
  http://stm.fi/tasa-arvo/sukupuolisilmalasit
  Taustatietoa valtavirtaistamisesta ja sukupuolivaikutusten arvioinnista (2007).
  http://www.julkari.fi/handle/10024/113021

  Seija Jalagin
  FT, dosentti, historian yliopistonlehtori, Oulun yliopiston hallituksen jäsen
  seija.jalagin@oulu.fi

  • Painetussa lehdessä sivu 18