ACATIIMI 4/13 tulosta | sulje ikkuna

Lehikoisesta OKM:n kansliapäällikkö

Uusi kansliapäällikkö aikoo ottaa edeltäjäänsä näkyvämmän roolin.

Filosofian maisteri Anita Lehikoinen aloitti toukokuun alusta opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkönä. Hänet valittiin seitsemän vuoden virkakaudelle 21 hakijan joukosta.

Anita Lehikoinen seuraa virassa Harri Skogia, joka jäi eläkkeelle huhtikuun lopussa. OKM:n kansliapäälliköiden roolit ovat vuosien varrella vaihdelleet. Millaiseksi rooli nyt muodostuu?

— Tasapaino pitää hakea ministeriön ja laajemmin koko valtioneuvoston kehittämistyön sekä OKM:n toimialojen ohjauksen ja kehittämisen välillä. Minusta on tärkeää, että kansliapäällikkö osallistuu aktiivisesti ministeriön kaikkien toimialojen strategiseen kehittämiseen ja voi olla myös konkreettisesti mukana erilaisissa hankkeissa. Ministeriön omaa väkeä on tuettava vahvasti näissä suurissa haasteissa, joita meillä on edessämme. Ja toimialoja vahvistamalla viedään eteenpäin koko suomalaista yhteiskuntaa.

Kun Lehikoinen oli viime vuonna valittu OKM:n korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston ylijohtajaksi, Acatiimi teki hänestä ison kansijutun otsikolla ”Yliopistojen rautarouva” (Acatiimi 5/2012). Vuosina 2006—2012 Lehikoinen toimi kyseisen osaston korkeakoulu- ja tiedeyksikön johtajana. Mikä on mielestäsi yliopistosektorin keskeisin kysymys tällä hetkellä OKM:n vinkkelistä katsottuna?

— On kaikin tavoin varmistettava, että yliopistot uudistuvat sisäisesti ja verkottuvat yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kanssa entistä vahvemmin. Kansainvälisellä yhteistyöllä varmistetaan toiminnan laadun parantaminen, Lehikoinen toteaa.

Johtaja Hannu Sirén toimii korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston vt. ylijohtajana. Anita Lehikoisen mukaan virka laitetaan hakuun tässä kuussa ja täytetään mahdollisimman pian.

Kirsti Sintonen

  • Painetussa lehdessä sivu 8

ACATIIMI 4/13 tulosta | sulje ikkuna