4/14

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   
   
   

  Yt-neuvotteluissa unohtuu yliopistojen tehtävä

  Viimeistään tämä kevät on osoittanut, että väen vähentämisiin tähtäävistä yhteistoimintaneuvotteluista on tullut yliopistojen arkipäivää. Oulun yliopistossa ja Tampereen teknillisessä yliopistossa yt-neuvottelut saatiin päätökseen huhtikuun lopussa. Itä-Suomen yliopistossa neuvottelut alkoivat hiljaisella viikolla. Aalto-yliopistossa henkilöstölle tiedotettiin yt-menettelyn aloittamisesta juuri ennen pääsiäistä.

  Yt-neuvottelujen tuloksista ja mahdollisista irtisanomisista ei ollut vielä tietoa, kun tämä lehti meni painoon. Oulun yliopiston hallitus oli koolla 5. toukokuuta.

  Itä-Suomen yliopistossa yt-neuvottelut koskevat Kuopion kampuksella toimivan terveystieteiden tiedekunnan koko henkilöstöä. Yliopiston tiedotteen mukaan neuvottelujen syynä on se, että terveystieteiden tiedekunnan vuoden 2013 talous oli noin 2,4 miljoonaa euroa alijäämäinen. Alustava arvio henkilöiden määrästä, joihin mahdolliset irtisanomiset, osa-aikaistamiset ja lomautukset kohdistuvat, on 70.

  Itä-Suomen yliopiston hallitus teki päätöksen yhteistoimintaneuvottelujen aloittamisesta 9. huhtikuuta. Pääluottamusmiesten mielestä yliopiston hallituksen kokouksessa rikottiin hallintolakia, minkä vuoksi hallituksen tekemä päätös on lainvastainen. Hallitus oli todennut esteelliseksi yhden hallituksen jäsenen sillä perusteella, että tämä toimii henkilöstöyhdistyksen puheenjohtajana ja (vara)pääluottamusmiehenä. Henkilöstöjärjestöjen edustajat tekivät 16. huhtikuuta eduskunnan oikeusasiamiehelle hallintokantelun hallituksen kyseisestä päätöksestä.

  Aalto-yliopistossa yt-neuvottelut koskevat yliopiston palvelutoiminnoissa työskenteleviä henkilöitä, ei opetus- ja tutkimushenkilöstöä. Neuvottelujen piirissä on noin 1 600 henkilöä. Vähentämistarpeeksi arvioidaan enintään 130 henkilöä ja tavoitteena on 8,5 miljoonan euron säästöt vuoden 2015 loppuun mennessä.

  — Aalto-yliopiston aloittaessa toimintansa yliopisto panosti palveluihin, jotka mahdollistivat uuden monialaisen yliopiston toiminnan käynnistämisen. Nyt tavoitteena on hyödyntää kolmen yliopiston yhdistymisen synergiaetuja ja laskea palvelujen kustannustaso yhdistymistä edeltävälle tasolle. Yliopiston rahoitus ei ole toteutunut suunnitellulla tavalla ja sen rahoitusnäkymät ovat valtiontalouden vaikeuksien vuoksi epävarmat. Tavoitelluilla säästöillä pyritään turvaamaan tutkimuksen ja opetuksen pitkän ajan toimintaedellytykset, todetaan yliopiston tiedotteessa.

  Yt-neuvottelujen tilanne nousi vahvasti esille Tieteentekijöiden liiton ja Professoriliiton kevätseminaarin Vähemmän on enemmän? avauspuheenvuoroissa 25. huhtikuuta.

  — Yliopistouudistuksen yhteydessä yliopistotyönantaja ajoi henkilöstön virkasuhteiden muuttamista työsuhteiksi. Nyt on paljastunut karusti, mikä tässä oli taustalla: työsuhteista väkeä on helpompi irtisanoa. Tuntuu siltä, että on keskitytty pääsemään eroon ihmisistä, kun tärkeämpää olisi katsoa yliopistoa kokonaisuutena, Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja Tapani Kaakkuriniemi huomautti.

  Professoriliiton ja Tieteentekijöiden liiton mielestä yt-neuvotteluissa on päässyt unohtumaan yliopistojen tehtävä. Lisäksi joistakin yksiköistä kaikuu tietoja siitä, että jatkuvassa pelon ilmapiirissä huippututkijat ovat etsiytyneet muille työmarkkinoille.

  — Peruutuspeilistä näkyvät tilinpäätöstiedot saavat yliopistot tekemään peruuttamattomia ratkaisuja, vaikka yliopistoja tulisi strategisen suunnittelun avulla viedä tulevaisuuteen. Yliopiston tehtävä ei ole tehdä ”tuottoa” saati ”voittoa”. Tieto, koulutus ja osaaminen ovat yliopiston tuloksia ja Suomen vahvuuksia nyt ja tulevaisuudessa, Professoriliiton puheenjohtaja Maarit Valo linjasi.

  Liittojen mielestä henkilöstön vähentäminen on ristiriitaista ja lyhytnäköistä myös sen vuoksi, että hallitus päätti kehysriihessään lisätä korkeakoulutuksen aloituspaikkojen määrää 3 000 uudella opiskelijalla. Muutenkaan yliopistojen tehtävät eivät ole vähenemässä.

  Kirsti Sintonen

  • Painetussa lehdessä sivu 10