4/14

 • pääsivu
 • sisällys
 • Education International Europen (EIE) alainen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen pysyvä komitea HERSC piti vuosi sitten kokouksen Helsingissä. Etualalla HERSC:n pj Jens Vraa-Jensen (vas.) ja EI:n Euroopan alueen (ETUCEn) johtaja Martin Röhmer.

  Nuorempien tutkijoiden asemaa parannetaan monilla EU-foorumeilla

  Koulutus ja tutkimus ovat perinteisesti kulkeneet EU:ssa omia polkujaan, mutta viime aikoina on tapahtunut limittymistä. Nuorempien tutkijoiden asioita edistetään monin tavoin.

  EU-tasolla toimii monia organisaatioita, joissa ammattijärjestöt ovat vaikuttamassa koulutus- ja tutkimuspolitiikkaan. ETUCE (European Trade Union Committee for Education) on yksi tärkeimmistä.

  Tieteentekijöiden liiton asiamies Riku Matilainen on toiminut puheenjohtajana ETUCEn työryhmässä, joka on laatinut politiikkapaperin nuorten tutkijoiden asemasta. ETUCEn hallitus hyväksyi kannanoton huhtikuussa.

  — Nyt se on määrä lähettää ETUCEn jäsenjärjestöihin ja toivotaan, että linjauksia lähdetään todella noudattamaan. Perusperiaatteeksi on määritelty se, että nuorempia tutkijoita tulee kohdella ammattilaisina, Matilainen selvittää.

  Vaikka ETUCEn paperi pohjautuu tutkijoiden eurooppalaisen peruskirjaan, Matilainen pitää harmillisena, että loppumetreillä siihen tuli ranskalaisen järjestön ajamia muutosesityksiä, jotka hämärsivät kannanoton kytköstä tutkijoiden peruskirjaan, ja täältä osin sisällössä ajauduttiin muutamiin kompromisseihin.

  Hyvänä tässä prosessissa Matilainen pitää sitä, että ETUCE tarkasteli asioita ensimmäistä kertaa tutkijoiden kannalta — aiemmin näkökulma on ollut varsin koulutuskeskeinen. Omia polkujaan EU-agendalla kulkeneet koulutus ja tutkimus ovat vähitellen limittymässä. Nuorempien tutkijoiden asioiden jälkeen ETUCE aikoo ottaa käsittelyyn post doc -vaiheen.

  Nuorten tutkijoiden asema on esillä myös muilla eurooppalaisilla foorumeilla mm. Bologna-prosessissa. Tähän kuuluu kolmanteen sykliin liittyvä valmistelutyö ad hoc -alatyöryhmässä. Siinä käsitellään nuorempien tutkijoiden koulutusta, työllistymistä ja asemaa. Lähtökohta ja peruslinjaus tässäkin työssä on se, että nuoremmat tutkijat ovat ensisijaisesti ammattilaisia ja akateemisen yhteisön jäseniä, mutta he ovat myös opiskelijoita siinä mielessä, että tässä uravaiheessa he harjaantuvat tutkijoiksi.

  Toisessa Bolognan valmistelutyöryhmässä ’WG on Mobility and Internationalisation’, käsitellään muun muassa tohtoreiden ja yliopistohenkilöstön liikkuvuuden edistämiseen liittyviä suosituksia. Nämä olisi tarkoitus hyväksyä opetusministereiden kokouksessa Jerevanissa vuonna 2015.

  — Nyt on osoittautunut, että Jerevanin kokoukseen ei ole kovasti kiinnostusta. Ehkä Bolognan prosessissa olisikin syytä pitää vähän tuumaustaukoa ja katsoa, mitä EU-maissa on jo tehty asioiden eteen eikä aina yrittää väkisin keksiä jotain uutta, Matilainen toteaa.

  Suomi on perinteisesti ollut Bolognan prosessin mallioppilas, mm. tutkintorakenteen uudistus tehtiin täällä ensimmäisten joukossa. Sitä vastoin perässähiihtäjiä ollaan siinä, miten henkilöstöjärjestöt otetaan mukaan Bolognan kansalliseen valmistelu- ja seurantaprosessiin.

  — Lupauksista huolimatta ei olla vieläkään aitoja partnereita. Muissa Pohjoismaissa veljesjärjestöt ovat olleet mukana jo vuosia.

  Myös sosiaalisen dialogin prosessiin kuuluu nuorempia tutkijoita koskevia teemoja. Riku Matilainen on ainoana ammattijärjestön edustajana toiminut Supporting Early Career Researchers in Higher Education in Europe 2014 -ohjausryhmässä. Tämä on komission rahoittama ja englantilaisen yliopistotyönantajan UCEAn hallinnoima tutkimusprojekti, jossa kartoitetaan kuuden maan kokemuksista sitä, miten sosiaalista dialogia edistetään työntekijä- ja työnantajajärjestöjen välillä yliopistosektorilla. Ohjausryhmä pitää kokouksen toukokuun puolivälissä Suomessa. Loppukonferenssi on marraskuussa.


  HR-logo hyvän työpaikan merkiksi

  Muutamat suomalaiset yliopistot ovat jo saaneet HR Strategy for Researchers -laatuleiman. Yhtenä perusteena Euroopan unionin myöntämän sertifikaatin saamiselle on se, että yliopisto sitoutuu noudattamaan tutkijoiden eurooppalaisen peruskirjan, Charter & Coden, suosituksia.

  Turun ja Jyväskylän yliopistot, Aaltoyliopisto ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto ovat sen jo saaneet. Laatuleiman tavoitteena on yhtenäistää työhönoton käytäntöjä Euroopassa. HR-logon voi nähdä myös hyvän työpaikan merkkinä.

  — Pitkässä juoksussa EU:n tutkimusrahoituksen saaminen tullaan kytkemään laatuleimaan. Tämä luonnollisesti vauhdittaa intoa sen hakemiseen. Toivottavasti se vauhdittaa aidosti yliopistoja myös hyvään henkilöstöpolitiikkaan, Riku Matilainen huomauttaa.

  teksti Kirsti Sintonen

  • Painetussa lehdessä sivu 30