Keskustelua

Apulaisprofessorista kisälliprofessoriksi?

Yliopistoilla on käytössään kolmivaiheinen urapolku, jossa edetään apulaisprofessorista apulaisprofessoriksi ja edelleen professoriksi. Sekaannusten välttämiseksi joudutaan usein turvautumaan englanninkielisiin nimikkeisiin, mistä käy hyvin esimerkiksi palkkavertailu Acatiimin numerossa 3/2021. Kykenisikö yliopistoyhteisö keksimään kummallekin apulaisprofessorille oman suomenkielisen nimikkeensä? Avaan ideoinnin ehdotuksella apulaisprofessori, kisälliprofessori, professori.

Juha Karvanen


Lähetä kirjoituksesi osoitteeseen tuomo.tamminen@acatiimi.fi. Toimitus lyhentää ja muokkaa kirjoituksia tarvittaessa.

Painetussa lehdessä sivu 45