7/11

 • pääsivu
 • sisällys
 • Åke Finne

  Kollektivavtalets mellanbokslut: Blockad

  Hjälp! Jag har drabbats av skrivbockad. Det står helt stilla i skallen på mig. Försök till kolumner avfärdas som antingen dötråkiga eller så elaka att jag skulle hitta mig som brådskade ärende i opinionsnämnden för massmedia (Julkisen sanan neuvosto). I stället tar jag fram kollektivavtalet och bläddrar försiktigt i boken— försiktigt eftersom sidorna lossnar.

  Först kommer underteckningsprotokollet. Avtalet är i kraft till februari 2012, dock med möjlighet till uppsägning i februari 2011. I vintras gick det rykten om dessa tidsgränser. Förra hösten ryktades det om att arbetsgivaren skulle säga upp avtalet så fort som möjligt — att de gick med på avtalet endast för att eran för den nya universitetslagen inte kunde inledas med århundradets universitetsstrejk. Därför behövde inte avtalsboken hålla ihop så länge, påstod en del. Sedan — hast du mir gesehen — ryktades det om förslag att förlänga nuvarande avtal med ett extra år, till 2013. Utfall: En liten löneförhöjning. Så kan det också gå.

  Fortfarande blockerad. Jag bläddrar fram till kapitel 1 i hopp om inspiration. Ögat faller på avgörande av meningsskiljaktigheter. Det här har varit en riktig flaskhals. Frågan om vem som skulle stå till svars för de olösta konflikterna från tiden före den nya universitetslagen visade sig vara en svårare nöt att knäcka än väntat.

  Jag är förvånad över att de nya arbetsgivarna, universiteten, ville att den gamla arbetsgivaren, ministeriet, skulle bära sitt ansvar postumt. Räkningen hamnar i alla fall på det nya universitetets bord, trots att de inte var med och förhandlade om detta. Konstigt, men kanske förhandlingarna går smidigare med ministeriet än med de nya arbetsgivarna. Man tackar.

  Har kommit till kapitel 5 och är alltjämt blockerad. Kapitlet om lektorer, professorer och forskare. Riktigt knepigt blir det då man försöker få ett grepp om kontaktundervisningen: 392 h, 448 h och 140 h. Hur mycket forskning ingår? Vad innebär max undervisning? Är administration bort från forskning eller undervisning? Och är doktorandernas 56 h kontaktundervisning eller inte? För att förtydliga vissa oklara punkter kring det här avhandlades ett tilläggsprotokoll, men för otydlighetens skull finns det här protokollet inte i avtalsboken. Arbetsdomstolen hägrar i vissa fall. Alltså oklart så det förslår.

  Om kapitel 6: Pärssinen ställde en intressant fråga om lönesystemet till publiken på OAJ:s universitetsdagar i november 2010: ”Är ni nöjda med lönesystemet?” Många svarade: ”NEJ!” Samtidigt som professorernas löner stigit med nästan 20 % sitter en förvånansvärt stor andel lektorer kvar på garantilön, dvs. om det skulle ha varit möjligt skulle lönen ha sjunkit. Inte så konstigt att både Pärssinen och lektorerna var överens om att lönesystemet borde skrotas.

  Minns ni att vi först kallade lönesystemet UPJ, sedan VPJ, efter det YPJ och att jag i en tidigare kolumn föreslog EPJ. En kollega till mig frågade nyligen om jag menade ”Epäoikeudenmukainen palkkajärjestelmä”. Svar nej — jag menade ”Epäonnistunut palkkajärjestelmä”.

  Skrivblockaden är envis. Det som står ovan är endast några anteckningar i den sönderfallande avtalsboken. Jag får helt enkelt återkomma då blockaden lättat.

  Åke Finne
  Skribenten är agronom, ekonomie doktor och lektor i marknadsföring vid Hanken


  • Artikkeli löytyy painetun lehden sivulta 39