7/13

 • pääsivu
 • sisällys
 •  

  Keskustelua

  Palkkavertailussa on hankaluutensa

  Acatiimi-lehden numerossa 6 oli Åke Finnen kiintoisa artikkeli Den undervisande personalens löner halkar efter i Finland, jossa vertailtiin akateemisia palkkoja eri Pohjoismaissa. Artikkelissa esitetty palkkavertailu perustui bruttotuloihin. Vertailusta kävi ilmi, että Suomessa professorin keskipalkka on noin 6 500 euroa, Tanskassa 8 700 euroa.

  Bruttotulovertailuihin sisältyy erinäisiä pulmia, jotka voivat vääristää johtopäätöksiä. Ensinnäkin verotuksen taso vaikuttaa siihen, mitä noista bruttotuloista käteen lopulta jää. Tanskassa on huomattavan korkea veroaste. Bruttotulojen perusteella ”juuttiprofessori” saisi 2 200 euroa suomalaista kollegaansa enemmän. Verotuksen jälkeen eroa olisi enää noin 600 euroa.

  Toisekseen bruttotulovertailuissa ei useinkaan huomioida työnantajien maksamia sosiaaliturvamaksuja, jotka itse asiassa ovat palkkaan verrattavia tuloja. Tanskassa työnantajan sosiaaliturvamaksut ovat muita Pohjoismaita matalammat, mikä näkyy sitten muita maita korkeampina bruttopalkkoina. Työnantajan sijaan palkansaaja itse maksaa mm. työeläkemaksunsa. Jos suomalaisen työnantajan maksamat TYel- (18.10 %) ja muut sosiaaliturvamaksut luettaisiin palkaksi, erot Suomen ja Tanskan professoripalkkojen välillä kaventuisivat entisestään. Saattaisivatpa ne päivän ehtoolla kääntyä jopa toisin päin.

  Otetaan henkilökohtainen esimerkki. Kaksi vuotta sitten olin Syd-Dansk yliopistossa Odensessa H.C. Andersen professorina. Bruttopalkkani siellä oli runsas 1 000 euroa suomalaista palkkaani suurempi. Siitä huolimatta, että sain tanskalaisittain katsottuna verrattain edullisen veroprosentin, nettopalkkani verojen, eläke- ja muitten itse maksamieni sosiaaliturvamaksujen jälkeen jäi pienemmäksi kuin Suomessa. Jos Suomessa saamaani palkkaan olisi vielä laskettu lisänä työnantajani maksamat sosiaaliturvamaksut, suomalainen nettomääräinen professoripalkkani olisi ollut selkeästi parempi kuin tanskalainen vastineensa.

  Edellä kuvatun kaltaiset seikat vaikeuttavat maitten välistä vertailua, ja bruttopalkkatarkastelut saattavat antaa liian yksioikoisen kuvan professoripalkoista meillä ja muualla.

  Jos professorien palkat saattavat olla Suomessa kilpailukykyisiä, niin samaa ei voi sanoa muun henkilöstön palkkauksesta. Ennen muuta suomalaiset tohtorikoulutettavat ovat huonossa asemassa läntisten naapurimaitten kollegoihinsa verrattuna – minkä Åke Finne tuokin hyvin esiin.

  Olli Kangas
  VTT, tutkimusjohtaja Kela
  oa. professori Syd-Dansk Universitet


  Professoriblogi aloitti

  Professoriblogi aloitti syyskuun lopulla. Professoriblogissa otetaan kantaa yliopistojen ja tutkimuslaitosten ajankohtaisiin asioihin. Kirjoittajina ovat Professoriliiton aktiivitoimijat.

  Blogiin pääsee Professoriliiton verkkosivuilta (www.professoriliitto.fi) joko yläpalkista oikealta taikka sitten alhaalta blogimerkistä.

  Blogisivulta voit tilata blogikirjoitukset omaan sähköpostiisi, jotta tiedät, milloin uusi kirjoitus ilmestyy. Sähköpostiisi tulee sitten linkki uuteen tekstiin.

  • Painetussa lehdessä sivu 38