7/13

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   

  Hallitusten päätöksiä

  Professoriliiton hallitus 30.8.2013

  • Käsitteli valtion talousarvioesitystä ja rakenteellisten muutosten pakettia.
  • Sai tiedoksi työmarkkinatilanteen.
  • Käsitteli TTY:n YT-neuvotteluita.
  • Keskusteli Suomessa toimivista yksityisistä korkeakouluista.
  • Suunnitteli liiton ensi vuoden toimintaa.
  • Käsitteli liiton talousasioita.
  • Merkitsi tiedoksi seuraavat kannanotot ja raportit: Perustuslakivaliokunnan kannanotto lakiesitykseen yliopistojen koulutusvastuiden muuttamisesta, Sukupuolten tasa-arvoon vielä matkaa Pohjoismaiden tiede- ja tutkimusmaailmassa, Korkeakoulujen arviointineuvoston työryhmän raportti Korkeakoulut yhteiskunnan kehittäjinä sekä Laatu, laatu, laatu. Yliopistojen elinehto.

  Tieteentekijöiden liiton hallitus 20.9.2013

  • Keskusteli työllisyys ja kasvusopimuksesta sekä rakennepoliittisesta ohjelmasta.
  • Merkitsi tiedoksi asiamies Marketta Honkasen on irtisanoutumisen eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Päätti asiamiehen valintaan liittyvistä asioista.
  • Kävi lähetekeskustelun liiton lausunnosta koskien erikoistumiskoulutuksia.
  • Keskusteli tutkimuslaitoksia ja tutkimusrahoitusta koskevasta kokonaisuudistuksesta.
  • Merkitsi tiedoksi säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan ohjeen, jonka mukaan säätiöt maksaisivat yliopistoille 7 %:n yleiskustannuskorvauksen.
  • Valitsi Vuoden tieteenteon esteen.
  • Kävi lähetekeskustelun vuoden 2014 toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta.
  • Tarkensi liiton sijoitusstrategiaa.
  • Keskusteli opiskelijapalautteen huomioon ottamisesta yliopistojen rahoitusmallissa.
  • Painetussa lehdessä sivu 46