Kuka käyttää yliopistotyönantajan ääntä?

Viime neuvottelukierroksen aikana huomattiin, että yliopistojen henkilöstölle oli aika epäselvää, mikä on työnantaja ja mikä taho edustaa yliopistoja neuvottelupöydässä. Suomen yliopistojen työnantajayhdistys SYTY ja Sivistystyönantajat tekevät työmarkkina- asioissa läheistä yhteistyötä.

Ennen yliopistouudistusta yliopistojen henkilöstöstö oli virkasuhteissa. Palkkoihin ja muihin palvelussuhteiden ehtoihin liittyviä neuvotteluja käytiin valtion työmarkkinalaitoksen kanssa. Yliopistouudistuksen myötä yliopistojen henkilöstö siirtyi työsopimussuhteeseen ja neuvottelukulttuuri muuttui.

Kaikki yliopistot ovat antaneet neuvottelu- ja sopimusoikeudet Suomen yliopistojen työnantajayhdistykselle SYTY:lle. Se on liittynyt Sivistystyönantajiin ja sitä kautta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäseneksi. Työehtosopimusneuvottelut käydään Helsingin Etelärannassa EK:n talossa. Tosin tämän talven liittokierroksella jouduttiin myös valtakunnansovittelijan toimistoon Bulevardille. Acatiimin viime numerossa selvitettiin tiukkojen neuvottelujen vaiheita henkilöstön näkökulmasta sekä syntyneen työehtosopimuksen sisältöä.

Suomen yliopistojen työnantajayhdistys SYTY

Suomen yliopistojen työnantajayhdistyksen puheenjohtajana on toiminut vuoden 2013 alusta Tampereen teknillisen yliopiston hallintojohtaja Tiina Äijälä. SYTYn hallitus kokoontuu tarvittaessa, yleensä neljäviisi kertaa vuodessa. SYTYn hallituksessa on edustettuna kaikki yliopistot.

Viime neuvottelukierrokselle SYTYn hallitus valmisteli tavoitteet sekä seurasi neuvotteluprosessin etenemistä. SYTYn hallitus asetti työvaliokunnan, jonka jäsenet osallistuivat neuvotteluihin. Tarvittaessa SYTY linjasi kantansa asioissa etenemisen osalta.

Tiina Äijälän mukaan yhteistyö SYTYn ja Sivistystyönantajien välillä on tiivistä. SYTYn hallituksen jäsenistä osa on myös Sivistystyönantajien hallituksen jäseniä. Lisäksi Sivistystyönantajien toimitusjohtaja käy SYTYn hallituksen kokouksissa keskusteluttamassa ajankohtaisia asioita.

— SYTY toimii yliopistojen työmarkkina-asioiden valmisteluelimenä, minkä kautta osallistetaan kaikki yliopistot valmisteluun. Suuret linjat kuten esimerkiksi neuvottelutavoitteet vahvistetaan Sivistystyönantajien hallituksessa, Äijälä kertoo.

Sivistystyönantajat

Sivistystyönantajat edustaa yli 300 sivistys-, koulutus- ja tutkimusalan työnantajaa. Yksityisiä koulutuksen järjestäjiä toimii kaikilla koulutusasteilla: perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, vapaassa sivistystyössä ja taiteen perusopetuksessa. Sivistystyönantajien jäsenten palveluksessa on noin 52 000 työntekijää, näistä noin puolet työskentelee yliopistoissa.

Sivistystyönantajien toimitusjohtajana on toiminut syksystä 2015 alkaen Teemu Hassinen. (Hänestä oli esittely Acatiimissa 7/2015). Työmarkkinajohtaja Anne Somer, joka oli yliopistotyönantajan pääneuvottelija viime liittokierroksella, vastaa lehden seuraavalla aukeamalla sopimusneuvotteluja koskeviin kysymyksiin.

Sivistystyönantajien puheenjohtajana toimii Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki. Hän kuuluu myös EK:n hallitukseen.

Sivistystyönantajien hallitus kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa kasvotusten ja tämän lisäksi pidetään sähköpostikokouksia tarpeen mukaan. Niinimäen mielestä yliopistojen ääni kuuluu Sivistystyönantajien hallituksessa hyvin. Hallituksessa on 10 jäsentä. Puheenjohtaja ja neljä jäsentä edustavat yliopistoja.

— SYTYn hallitus toimii valmisteluelimenä erityisesti työmarkkina- asioissa ja sen rooli on tärkeä, jotta voidaan varmistaa kaikkien yliopistojen kantojen huomiointi. Sivistystyönantajien hallitus loppujen lopuksi linjaa merkittävät asiat, strategiat ja esimerkiksi neuvottelukierrokseen liittyen päätti neuvottelutavoitteista, kuten myös sovintoehdotuksen hylkäämisestä tai hyväksymisestä, Niinimäki toteaa.

Yhteistyö näyttäytyy rehtori Niinimäen mukaan luonnollisella tavalla.

— Ajamme samaa asiaa hieman eri tasoisesti. Molempien edustajat koostuvat yliopistojen rehtoreista tai hallinto- ja henkilöstöjohdosta. Osa SYTYn hallituksen jäsenistä on myös Sivistystyönantajien hallituksessa. Yhteinen nimittäjä on myös liiton toimiston väki, joka toimii esittelijöinä molemmissa elimissä.


Sivistystyönantajien hallitus 2018

Puheenjohtaja
Rehtori
Jouko Niinimäki
Oulun yliopisto

Jäsenet

Rehtori
Helena Ahonen
Kirkkopalvelut ry/Seurakuntaopisto

Hallintojohtaja
Esa Hämäläinen
Helsingin yliopisto

Toimitusjohtaja, rehtori
Tauno Kekäle
Oy Vaasan ammattikorkeakoulu – Vasa yrkeshögskola Ab

Palvelujohtaja
Päivi Mikkola
Turun yliopisto

Toimitusjohtaja, rehtori
Leena Kaivola
Kouvolan Ammatillinen Aikuiskoulutussäätiö/Kouvolan aikuiskoulutuskeskus

Rehtori
Juha-Matti Saksa
Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Toimitusjohtaja, johtava rehtori
Pekka Vaittinen
Hyria koulutus Oy

Rehtori
Jukka Tanska
Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiö/Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu

Hallintojohtaja
Tiina Äijälä
TTY-säätiö/Tampereen teknillinen yliopisto


Suomen yliopistojen työnantajayhdistyksen hallitus 2018

Puheenjohtaja
Hallintojohtaja
Tiina Äijälä
TTY

Varapj.
Henkilöstöjohtaja
Tiia Tuomi
Helsingin yliopisto

Jäsenet

Hallintojohtaja
Markus Aarto
Lapin yliopisto

Henkilöstöjohtaja
Pirjo Hankala
Tampereen yliopisto

Henkilöstöjohtaja
Auli Kinnunen
Vaasan yliopisto

Henkilöstöjohtaja
Jouni Kekäle
Itä-Suomen yliopisto

Palvelujohtaja
Päivi Mikkola
Turun yliopisto

Henkilöstöjohtaja
Riikka Mäki-Ontto
Taideyliopisto

Henkilöstöjohtaja
Jarmo Okkonen
Oulun yliopisto

Henkilöstöjohtaja
Pirkko Partanen
Lappeenrannan teknillinen yliopisto

HR direktor
Elina Stadigh
Svenska Handelshögskolan

Henkilöstöjohtaja
Riitta Silvennoinen
Aalto-yliopisto

Henkilöstöjohtaja
Jouni Valjakka
Jyväskylän yliopisto

Henkilöstöjohtaja
Mika Wulff
Åbo AkademiSivistystyönantajien puheenjohtaja
Jouko Niinimäki


Suomen yliopistojen työnantajayhdistyksen puheenjohtaja
Tiina Äijälä


teksti Kirsti Sintonen

Painetussa lehdessä sivu 16