”Tavoitteena on rakentaa maailman parhaiten toimiva tiedeneuvonannon järjestelmä. Aivan keskeistä on järjestelmän itsenäisyys ja laatu.”

pääsihteeri
Pekka Aula

» Lue juttu


”Joissakin yhteiskuntatieteissä on keskusteltu alan naisvaltaistumisen alentavan tieteenalan arvoa. Jos jotakin ollaan saavuttamassa, karkaako silloin se todellinen valta.”

väitöskirjatutkija
Johanna Lätti

» Lue juttu